Utkast2 LWC1123 Engegård[1].jpg

Mozart Preussiskkvartetter  - kv.575, 589 og 590

Helt siden de spilte sine første toner sammen, har Engegårdkvartetten arbeidet med Mozarts stryke-kvartetter. Nå, etter over ti år, kommer endelig resultatet, på Engegårdkvartettens første utgivelse på LAWO Classics.

Det er de tre «Preussenkvartettene» som nå foreligger på plate; de siste Mozart skrev, i 1789 og 1790. Tilnavnet stammer fra kong Friederich Wilhelm II av Preussen, som intensjonen var å dedisere stykkene til, noe Mozart gikk bort fra ved publisering. Det hersker noe tvil om hvorvidt kongen selv bestilte stykkene, men Mozart skrev dem i alle fall med han i tankene, og for å tekkes kongen, som var en habil cellist, ble det lagt spesielt mye arbeid i å forme cellostemmen. Det er imidlertid ikke bare celloen som står frem i musikken, men det hele er intrikat konstruert for å gi plass til, og fremheve, alle fire stemmer som likeverdige bidragsytere.

 

 

“ Musikken og musikerne får en felles puls som er så riktig.”

"Man har enkelt sagt løst Mozarts intensjoner på en fremragende måt

Trond Erikson, ‘Mesterlig Mozart , Den Klassiske CD bloggen, 12. april 2017

“Engegårdkvartetten med primarius Arvid Engegård her kjem med ei elegant innspilling av Mozart.”

“Den førande melodiske roller til celloen merker me.  Engegårdkvartettens cellist, Jan Clemens Carlsen speler med perfekt intonasjon og songleg frasering.”

Sjur Haga Bringeland, Dag og Tid, 28. april 2017